Anne babalar覺n 癟ocuklar覺ndan ve onlar覺 g繹nderdikleri dershaneden, 癟ocuklar覺n gittikleri
dershanelerden, dershanelerin de eitim verdikleri 繹rencilerden b羹y羹k beklentileri vard覺r.

Anne babalar覺n 癟ocuklar覺ndan beklentileri; 襤yi bir okula gitmeleri ve iyi bir meslek sahibi
olmalar覺d覺r.
Velilerin dershanelerden beklentileri; rencilerinin iyi ve kaliteli eitim almalar覺n覺,
繹rencilerinin hedeflerine ulamalar覺n覺, eer meslek se癟mekte zorlan覺yorlarsa da meslekler konusunda detayl覺 bilgi vermesini dershanelerden beklemektedirler.
rencilerin dershanelerden beklentileri; Okul derslerine yard覺mc覺 olmalar覺, okul s覺navlar覺n覺 ge癟mek, hedefleri i癟in girecek olduklar覺 s覺navlarda y羹ksek baar覺 salamakt覺r.
Bir dershanenin 繹renciden beklentileri; rencilerin s覺navlarda y羹ksek puan alarak
isimlerinin duyulmas覺na yard覺mc覺 olmakt覺r. D羹zenli olarak dershane 羹cretlerinin 繹denerek
maddi a癟覺dan kendilerine destek salamal覺d覺r.
Sonu癟 olarak; herkesin bir birinden bir beklentisi yer almaktad覺r. Ancak Ankara Dershaneler i癟erinde odt羹l羹ler dershanesinin 繹rencilerinden tek bir beklentisi vard覺r. O da eitim verdikleri 繹rencinin hedefine ulamas覺 ve 羹lkemizin gelecei i癟in iyi yerlerde olmas覺d覺r.
Odt羹l羹ler dershanesi 繹rencilerden beklentisi olmamas覺na ramen onlara sunduu bir癟ok
hizmet yer almaktad覺r. Bunlar hakk覺nda k覺saca bilgi verecek olursak;
S覺n覺flar覺m覺z 10 ile 12 kii aras覺nda deimektedir. renci ders i癟erisinde aktif olarak derse
kat覺lmakta ve daha 癟ok zaman ayr覺lmaktad覺r. renciler her ay d羹zenli olarak deneme
s覺nav覺na girmektedirler. Bu s覺navlarda 繹zg羹n sorular yer almaktad覺r. Bunlar 繹renciler ile
deerlendirilmekte ve 繹rencilerin eksikleri ve ilerlemeleri kaydedilerek ona g繹re programlar oluturulmaktad覺r. rencinizdeki stres, kayg覺, zaman y繹netimi i癟in rehberlik servisimiz hizmet vermektedir. Nas覺l ders 癟al覺aca覺n覺 bilmeyenler i癟in de Ankara Dershaneler aras覺nda yer alan odt羹l羹ler dershanesi bunun i癟inde 癟繹z羹m 羹reterek ko癟luk sistemi sayesinde 繹renci ne zaman ne 癟al覺aca覺na y繹nelik 癟al覺ma program覺na sahip olmaktad覺r. rencinin elinde kendine uygun olarak haz覺rlanm覺 ders 癟izelgesi yer almaktad覺r. B繹ylece 繹renci nerede ne yapaca覺n覺 bilmektedir. G羹癟l羹 yazarlar覺n haz覺rlad覺覺 konu anlat覺ml覺 kitaplar ve soru bankas覺 kitaplar, g羹ler y羹zl羹 繹retmenler ile tam 繹renme ger癟ekletirilmektedir. Hafta i癟i, hafta sonu, tam g羹n, yar覺m g羹n olarak 癟eitli gruplar覺m覺z yer almaktad覺r. S覺n覺rs覺z et羹t imk璽n覺 ile 繹renci diledii saat ve g羹n de 繹retmeninden yard覺m alabilmektedir. Ders saatleri i癟erisinde anla覺lamayan konular i癟in ek dersler konularak tekrarlar yap覺lmaktad覺r. Test teknikleri, okuma teknikleri, yaz kamplar覺 ve daha bir癟ok olanak salanmaktad覺r. Bunlar覺n yan覺nda uygun 繹deme olana覺 ile sizin isteinizden daha fazlas覺 odt羹l羹ler dershanesinde.

Bir Cevap Yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir